Genel

KOBİGEL 2019 Desteği Nedir, Nasıl Alınır?

KOBİGEL programı KOBİ Gelişim Destek Programı’nın kısaltılmış adıdır. KOBİGEL destekleri Türkiye’nin ulusal ve uluslararası hedeflerini gözeterek KOBİ’lere yardımcı olma amacıyla verilmektedir. KOBİGEL desteğiile KOBİ’lerin rekabet güçleri artırılarak ithalat karşısında yerli üretimin gücünü korumak amaçlanır.

KOBİGEL Desteklerinde Kapsanan Alanlar Hangileridir?

KOBİGEL desteklerinin kapsadığı alanlar imalat ve yazılım projeleri üreten işletmelerdir. KOBİGEL desteklerinin detaylı olarak hangi alanlara sağlanacağı her yıl KOSGEB internet sitesinde yayımlanan proje teklif çağrılarına göre belirlenmektedir. Proje teklif çağrıları KOSGEB’in KOBİGEL desteklerini o yıl ağırlıklı olarak nerelere vereceğinim açıklandığı bildirilerdir.

Yürürlükte Olan KOBİGEL Çağrıları Nelerdir?

KOBİGEL proje teklif çağrıları arasından yürürlükte olanlar ‘’İmalat sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayan KOBİ’lere yönelik çağrı’’ ile ‘’ İmalat sektöründe çalışan KOBİ’lerin üretimde dijitalleşme düzeyini artıracak proje teklif çağrısı’’ şeklindedir.

Birinci proje teklif çağrısında desteklenen projeler ve NACE kodlarının son 2 rakamı:

  • Telekomünikasyon 61,
  • Uzay ve hava araçlarına ilişkin makine üretimi 30.3,
  • Bilgisayar programlama ve danışmanlık faaliyetleri 62,
  • Bilgisayar ürünleri ile elektronik ve optik ürünlerin imalatı 26 şeklindedir. Bunların yanında ‘’Uygun Proje Konuları’’ bölümünde bahsi geçen 6 dijital teknoloji çağrının kapsamını meydana getirmektedir ve imalat sektöründe uygulanabilirliği olmayan içerikler proje çağrısının kapsamı dışındadır.

Uygun proje konuları olarak belirtilen bu 6 teknoloji ise akıllı sensör teknolojileri, büyük verilerin işlenmesine yönelik teknolojiler, imalat sanayisinde eklemeli imalat teknolojileri, yapay zekaya dayalı fabrika sistemleri, imalatta otonom robot teknolojisi ve imalat sanayisinde nesnelerin internetine dayalı teknolojilerdir.

KOBİGEL Desteklerine Başvuruda Bulunmak

KOBİGEL desteği başvurusu yapmak için yürürlükte olan proje çağrılarından birisi okunduktan ve koşullara uyan proje hazırlandıktan sonra KOSGEB bölge müdürlüklerine gidilerek proje teslim edilmelidir. KOSGEB bölge merkezlerine giderken başvuru formlarına ihtiyaç duyulacaktır. KOBİGEL desteği başvuru formlarını indirmek için https://www.kosgeb.gov.tr adresine gidilmelidir. Daha sonra ‘’Destekler’’ > ‘’İşletme Geliştirme Destekleri’’ > ‘’ KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı’’ bağlantıları izlenmelidir. Açılan sayfada ‘’Başvuru Formları’’ sekmesine tıklanır. Burada projenin onaylanması aşamasında ihtiyaç duyulacak başvuru formları, taahhütnameler, bilgilendirme ve proje kontrol formları PDF halinde indirilerek kullanılabilmektedir.

KOBİGEL Projesi Hangi Kriterlere Göre Değerlendirilir?

KOBİGEL değerlendirme kriterleri projenin belirtilen konularla ilgili olup olmadığı, proje tasarımı, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik, bütçe-maliyet dengesi, riskler karşısında alınan önlemlerin sağlamlığı ve varsa proje çağrısındaki özel kriterlerdir.

Projenin tasarımı, hedeflenen şey ve amacın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği ile ilgilidir. Örneğin yazılım projesi hazırlamış bir girişimci 1 ay içerisinde yazılımını üretip 1 milyon indirmeye ulaşacağını belirtiyorsa ve 4 kişilik bir ekiple başlayacağını söylüyorsa bu proje kabul edilmeyecektir. Çünkü bu ekiple amaçlanan noktaya ulaşılması söz konusu değildir. Uygulanabilirlik, projenin ne kadar akılcı olduğu ve projenin belirtilen sürede bitirilmesinin mümkün olup olmadığı ile ilgilidir. Sürdürülebilirlik ise proje bittikten sonra projeden elde edilen kazanımların sürdürülebilir olup olmadığı ile ilgilidir.

KOBİGEL Destekleri Hangi Giderleri Karşılar Ve Ne Kadardır?

KOBİGEL’de karşılanan giderler personel maaşları (ikramiye ve primler hariç), makine ve teçhizat alımı ve işletme kurulum ücretidir. KOBİGEL tarafından desteklenmeyen giderler ise gayrimenkulün alımı, araç alımı, SGK prim ödemeleri ve vergilerdir.

KOBİGEL destek miktarı her proje çağrısı için farklı olup kurul tarafından belirlenir. Buna göre destek üst limit geri ödemesiz olarak 300.000TL ve geri ödemeli olarak 700.000TL’dir. Girişimci işyerini kurduktan sonra kurulum sürecinde çıkan tüm faturaları KOSGEB’e götürmek zorundadır. Bu faturaların %60’ı KOBİGEL desteği olarak karşılanmaktadır. Faturaların toplam miktarının %60’ı destek limitlerinin üstünde bir değerdeyse yalnızca üst limit değerleri destek olarak verilir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu